Om Knud Rasmussen Højskole

Højskolens virke

Højskolen tilbyder højskoleophold af ca. 8 måneders varighed bestående af 2 moduler af hver 16 ugers ophold, hvor eleverne kan dygtiggøre sig i fag som: dansk, engelsk, grønlandsk, Grønlands historie, kultur, drama, håndarbejde, økonomi styring, personlig udvikling, idræt m.m.
Desuden tilbyder højskolen kortere kurser som familiehøjskole, samt ordblinde kurser. I sommerperioden, når der ikke er elever, bliver højskolen brugt som kursussted for foreninger og organisationer f.eks. ældreorganisationer og SORLAK ungdom, der er en paraplyorganisation for børne- og ungeorganisationer. 

Skolens historie

Skolen, der i folkemunde kaldes ”livets skole” blev grundlagt d. 3. juli 1962, og blev senere udvidet i 1980, for at imødekomme et stigende behov. 
I 1977 blev højskolen udvidet med afdelingen kvindehøjskolen ”Arnat Ilinniarfiat”, hvor eleverne kan tage en erhvervsuddannelse i ”Grønlandsdragten og skind behandling”. Under uddannelsen lærer eleverne at lave en grønlandsk nationaldragt fra bunden af – fra behandling af skind til syning af de mange dele, der udgør en dragt. Kvindehøjskolen er dog siden blevet adskilt fra Højskolen.
Gennem årene har Knud Rasmussens højskole biddraget til styrkelsen og bevarelsen af grønlandske traditioner og håndværk. Desuden har højskolen gennem årene stået i spidsen for nytænkende tiltag, som undervisning for ordblinde, handicappede samt indsatte fra Anstalten for Domfældte. 

Om skolen

Højskolen indeholder 18 enkeltværelser og 11 dobbeltværelser, samt 2 lejligheder, der benyttes som handikapboliger. Og normalt har højskolen plads til 49 elever. Men grundet skimmelsvamp i bygningerne, var der i forårshalvåret kun plads til 28 elever på højskolen. Højskolen har ansøgt midler fra Selvstyret samt forskellige fonde til den gennemgribende renovering.  I øjeblikket afventer man dog svar på disse ansøgninger. Det er dog et stort håb, at renoveringen kommer i gang snarest, da højskolen trænger til istandsættelse efter mange års slitage.